C120

120.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 C120 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

G80

80.000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 G80 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HDP100 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

24G

99.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 24G Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD70 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD90 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD120 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD200 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

12HD70N

500.000đ
840.000đ-40%
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD70N Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

12HD90N

900.000đ
1.080.000đ-16%
 • DATA: 360GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD70N Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

12HD120N

1.200.000đ
1.440.000đ-16%
 • DATA: 720GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD120N Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

12HD200N

2.000.000đ
2.400.000đ-16%
 • DATA: 1.080GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD200N Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

D15

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: DK1 D15 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: DK1 D30 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

M50

50.000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 M50 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HDP70 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết